Ochrana osobných údajov

Riadne spracovanie vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité. Preto kladieme dôraz na ich ochranu.

Zmena v ochrane osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov fyzických osôb nadobudlo 25.5.2018 účinnosť nariadenie EÚ (v angličtine General Data Protection Regulation, v skratke GDPR) ako aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Tieto predpisy zvyšujú úroveň ochrany osobných údajov.

Kto sme?

Spoločnosť Hobby media, s.r.o. so sídlom Na Hrebienku 35, 811 02 Bratislava IČO: 36687316 sa zaoberá vydávaním a predajom časopisov o bývaní a záhrade, oi časopisom Pekné bývanie.

Ako prichádzame do styku s vašimi osobnými údajmi

S vašimi osobnými údajmi prichádzame do styku spravidla tak, že nám tieto poskytujete, či už v súvislosti s kúpou tovaru, účasťou na nami organizovanej spotrebiteľskej súťaži alebo v súvislosti s naším obchodným vzťahom alebo iným zmluvným vzťahom.

Prečo pracujeme s vašimi osobnými údajmi?

Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu, v akom je to nevyhnutné, aby sme Vám vedeli dodať kvalitný tovar alebo službu, alebo aby sme si mohli splniť svoju zmluvnú povinnosť voči vám.

Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame vaše osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, a to len v rozsahu nevyhnutnom pre daný účel spracúvania.

Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame len na nevyhnutnú dobu trvania účelu spracúvania, ktorá môže byť rôzna v závislosti od charakteru účelu spracovania.

Podmienky ochrany osobných údajov

Podľa Nariadenia GDPR sme upravili podmienky ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii v nižšie uvedených dokumentoch:

Informacne_memorandum_Predplatne_HM

Späť do obchodu